FANOR-MAN Kft.

Gazdasági tevékenységek

Könyvvizsgálattól a számviteli megoldásokig.

Miért minket válasszon?

Szolgáltatásaink

Cégünk gazdasági tevékenységének fő profilja a könyvvizsgálói, számviteli szolgáltatás és oktatási tevékenység, melyek mindegyikét vállalkozásunk már a jogelőd kft.-ben is végezte. Jelen vállalkozási szerkezetünknek továbbra is részét képezik ezek a tevékenységek, szolgáltatások, melyek hat főcsoportra bonthatók.
fanorman gazdasági

• gazdasági társaságok (egyszerűsített) éves számviteli beszámolóinak szabályszerűségi felülvizsgálata, auditálása, mérlegek hitelesítése
• közbenső mérlegek, évközi pénzügyi-számviteli dokumentációk minősítése, véleményezése
• apport érték megállapítása, apport hitelesítése, apport bevitel audit
• vagyonértékelés a társaságban az értékhelyesbítés és értékelési tartalék megállapításához
• üzleti tervek felülvizsgálata, véleményezése, minősítése
• költségvetések és kapott (cél) támogatások törvényszerű felhasználás ellenőrzése
• pénzügyi átvilágítás, pénzügyi helyzet értékelése /teljes cégátvilágítás keretében/
• cégérték megállapítás számviteli vonatkozásban
• a társaságok jövedelmi helyzetének megítélése, összetevők értékelése
• sport, EU-s és egyéb támogatás elszámolások értékelése, szabályszerűségi megfelelésének minősítése
• átalakulások vagyonmérleg értékének auditálása
• végelszámolás, felszámolás és egyéb csődhelyzet mérlegeinek auditálása, záró és nyitó értékeinek megállapítása
• üzletrész adás-vétel értékeinek (gazdaságossági) megállapítása
• üzletviteli tanácsadás induló, átalakuló és hitelpályázatokhoz aktív vállalkozások részére

 • az alkalmazott főkönyvi könyvelési számítógépes program megfelelően zárt-e
 • analitikus nyilvántartás kapcsolható-e hozzá, pl. tárgyi eszköz, készlet, ÁFA, vevő, szállító
 • a könyvelési naplók felépítése teljeskörű-e, az idősor hézagmentes-e
 • az alkalmazott főkönyvi számlaszámok felépítése, tartalma, decimális megfelelőssége
 • pénzügyi infó rendszerhez kialakított vezetői, döntési hierarchia
 • vevő, szállító, pénzügyi rendszer naprakész-e
 • belső ellenőrzés építhető-e rá/hozzá

Számviteli törvény előírja minden vállalkozásnál a számviteli politika elkészítését. Ezen belül:

 • pénzkezelési és pénztár szabályok
 • leltározási és leltárkészítési szabályzat (eszköz-forrásra)
 • eszközök és források értékelési szabályzata
 • önköltségszámítás rendje

A számviteli alapelvek érvényesülését a könyvvezetéstől, az alkalmazott nyilvántartások teljeskörűségén keresztül, a beszámoló készítéséig kell vizsgálni. (13 alapelv!)

A cégeknél a könyvvizsgálat során kitérek:

 • a szabályzatok tartalmi megfelelősségére, teljességére, összhangjára
 • a 13 számviteli alapelv érvényesítésére

Nagyon összetett és nagyon bonyolult feladat! (A hatályosulás és végrehajtás során pl. főkönyvi kivonat, beszámoló, stb.)

 • átalakulások társasági formaváltással (kft-ről rt-re)
 • tőkeegyesítő beolvadó, összeolvadó cégek
 • tőkemegosztó szétváló, vagy kiváló cégek
 • Ft-ról devizára áttérés
 • üzletrész adásvételeket alátámasztó értékelések
 • apport érték megállapítás
 • vagyonértékelés, cégátvilágítás
 • egyedi megbízások, pl.: közúti fuvarozók, EU-s pályázatok, hiteligénylések, sport támogatások
 • üzleti tervek valódiság és megfelelősség vizsgálata

Számvitel: Könyvvezetés és számvitel alapjaitól, a számviteli- pénzügyi ügyintéző képzésen át,  a vállalkozási mérlegképes könyvelői oktatás, vizsgáztatás témakörökben.

Országos (PM) vizsgaelnökként akkreditálva (biztosítás és pénzintézet kivételével!)

Ellenőrzés:

 • vállalkozások és költségvetési intézmények ellenőrzése
 • gazdasági, pénzügyi és monitoring ellenőrzés
 • belső ellenőrzés gazdaságtana

Pénzügy:

 • vállalkozás finanszírozástól a pénzügyi piacokig (nemzetközi kivételével)
 • kapcsolódó adó- és statisztikai rendszer
 • szakmai kiadványok lektorálása /számviteli oktatási segédletekkel/
 • szakképzési, gazdasági tanácsadás vállalkozási szférához
 • mérlegképes könyvelői vizsgáztatás vállalkozási és költségvetési szektorban
 • oktatást segítő egyéb kiegészítő tevékenység – normatíva elszámolások

Lépjen velünk kapcsolatba!